GUIJARRO GUIJARRO, JULIAN

Origen de les dades

Cognom 1: GUIJARRO

Cognom 2: GUIJARRO

Nom: JULIAN

Fons: MADRID

Nº causa TMT1: 13986

Lligall: 6878

Referències

Conjunt de dades Procedimientos judiciales militares del Tribunal Militar Territorial 1º - TMT1

Autoria

Fonts

Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

    Procedimientos Judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista del Tribunal Militar Territorial 1º

Related documents