RUIZ MARTÍNEZ, Felipe

Origen de les dades

Cognoms, Nom: RUIZ MARTÍNEZ, Felipe

Edat: 39

Municipi naixement: Santa Elena

Província naixement: Jaén

Comunitat autònoma naixement: Andalusia

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Diligències prèvies

Tipus de procediment 2: Diligències prèvies

Nº causa TMT3: 000288/IV56

Any inicial: 1956

Any aprovació resolució: 1956

Pena: Sense declaració de responsabilitats

Número Referència ANC: 84962

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents