SOLER SOLER, José

Origen de les dades

Cognoms, Nom: SOLER SOLER, José

Edat: 20

Municipi naixement: Cercs

Comarca naixement: Berguedà

Província naixement: Barcelona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Cercs

Comarca residència: Berguedà

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Tipus de procediment 2: Causa ordinària

Nº causa TMT3: 000704/IV53

Any inicial: 1953

Pena: Sobreseïment

Número Referència ANC: 77963

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents