VALLDOSERA GALOFRÉ, Cecilia

Origen de les dades

Cognoms, Nom: VALLDOSERA GALOFRÉ, Cecilia

Edat: 56

Municipi naixement: Montmell, el

Comarca naixement: Baix Penedès

Província naixement: Tarragona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Castellví de la Marca

Comarca residència: Alt Penedès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 018247

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1943

Pena: Dotze anys de presó major

Número Referència ANC: 49335

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents