VÁZQUEZ BUENO, Joaquín

Origen de les dades

Cognoms, Nom: VÁZQUEZ BUENO, Joaquín

Edat: 49

Municipi naixement: Arcos de Jalón

Província naixement: Sòria

Comunitat autònoma naixement: Castella-Lleó

País residència: Espanya

Municipi residència: Girona

Comarca residència: Gironès

Província residència: Girona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 002702

Any inicial: 1940

Any aprovació resolució: 1940

Pena: Sobreseïment

Número Referència ANC: 35216

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents