VILLARROYA BRODIN, Saturnino

Origen de les dades

Cognoms, Nom: VILLARROYA BRODIN, Saturnino

Edat: 52

Municipi naixement: Brodin

Província naixement: Terol

Comunitat autònoma naixement: Aragó

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 035836

Any inicial: 1947

Any aprovació resolució: 1948

Pena: Un any i vuit mesos

Número Referència ANC: 77160

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents