ZAMARGUILEA GLARIA, Virgilio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: ZAMARGUILEA GLARIA, Virgilio

Edat: 31

Municipi naixement: Burgui/Burgi

Província naixement: Navarra

Comunitat autònoma naixement: Comunitat Foral de Navarra

País residència: Espanya

Municipi residència: Burgui/Burgi

Província residència: Navarra

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 001987

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Dotze anys i un dia de reclusió temporal

Commutació / Indult (demanat): Sis anys i un dia de presó major

Número Referència ANC: 241

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents