LOPEZ ALARCON, FEDERICO

Origen de les dades

Cognom 1: LOPEZ

Cognom 2: ALARCON

Nom: FEDERICO

Fons: MADRID

Nº causa TMT1: 276

Lligall: 5620

Referències

Conjunt de dades Procedimientos judiciales militares del Tribunal Militar Territorial 1º - TMT1

Autoria

Fonts

Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

    Procedimientos Judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista del Tribunal Militar Territorial 1º

Related documents