CASANOVAS CASANOVAS, Jaime

Origen de les dades

Cognoms, Nom: CASANOVAS CASANOVAS, Jaime

Edat: 42

Municipi naixement: Sant Sadurní d'Anoia

Comarca naixement: Alt Penedès

Província naixement: Barcelona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Sant Sadurní d'Anoia

Comarca residència: Alt Penedès

Província residència: Barcelona

Any inicial: 1947

Any aprovació resolució: 1951

Pena: Sense declaració de responsabilitats

Número Referència ANC: 71361

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents