CASTAN VIU, Antonia

Origen de les dades

Cognoms, Nom: CASTAN VIU, Antonia

Edat: 79

Municipi naixement: Pueyo de Santa Cruz

Província naixement: Osca

Comunitat autònoma naixement: Aragó

País residència: Espanya

Municipi residència: Binèfar

Comarca residència: Llitera

Província residència: Osca

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 000638

Any inicial: 1938

Any aprovació resolució: 1938

Pena: Trenta anys de reclusió major

Commutació / Indult (demanat): Dotze anys de presó major

Número Referència ANC: 51334

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents