CASTELL COMELLA, Celso

Origen de les dades

Cognoms, Nom: CASTELL COMELLA, Celso

Edat: 63

Municipi naixement: Lleida

Comarca naixement: Segrià

Província naixement: Lleida

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 000667

Any inicial: 1940

Any aprovació resolució: 1941

Pena: Sobreseïment

Número Referència ANC: 13473

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents