MARTIN MARTIN, IGNACIO

Origen de les dades

Cognom 1: MARTIN

Cognom 2: MARTIN

Nom: IGNACIO

Fons: MODERNO

Nº causa TMT1: 758

Any: 1946

Lligall: 663

Referències

Conjunt de dades Procedimientos judiciales militares del Tribunal Militar Territorial 1º - TMT1

Autoria

Fonts

Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

    Procedimientos Judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista del Tribunal Militar Territorial 1º

Related documents