MONTES PELOCHE, INES

Origen de les dades

Cognom 1: MONTES

Cognom 2: PELOCHE

Nom: INES

Fons: MADRID

Any: 1944

Caixa: 485

Expedient: 6

Referències

Conjunt de dades Procedimientos judiciales militares del Tribunal Militar Territorial 1º - TMT1

Autoria

Fonts

Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

    Procedimientos Judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista del Tribunal Militar Territorial 1º

Related documents