FERNÁNDEZ LAFUENTE, Virgilio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: FERNÁNDEZ LAFUENTE, Virgilio

Edat: 40

Municipi naixement: Gijón

Província naixement: Astúries

Comunitat autònoma naixement: Principat d'Astúries

País residència: Espanya

Municipi residència: Vallcebre

Comarca residència: Berguedà

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Tipus de procediment 2: Causa ordinària

Nº causa TMT3: 000164/IV50

Any inicial: 1950

Any aprovació resolució: 1950

Pena: Sobreseïment

Número Referència ANC: 72179

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents