FERRER FERRER, Juan

Origen de les dades

Cognoms, Nom: FERRER FERRER, Juan

Edat: 32

Municipi naixement: Huécija

Província naixement: Almeria

Comunitat autònoma naixement: Andalusia

País residència: Espanya

Municipi residència: Girona

Comarca residència: Gironès

Província residència: Girona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 001716

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Sis anys i un dia de presó major

Número Referència ANC: 50352

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents