FORT GÜELL, Carmen

Origen de les dades

Cognoms, Nom: FORT GÜELL, Carmen

Edat: 20

Municipi naixement: Tarragona

Comarca naixement: Tarragonès

Província naixement: Tarragona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Tarragona

Comarca residència: Tarragonès

Província residència: Tarragona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 000718

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Absolt

Número Referència ANC: 52744

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents