GARCÍA GARCÍA, Antonio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: GARCÍA GARCÍA, Antonio

Edat: 31

Municipi naixement: Gérgal

Província naixement: Almeria

Comunitat autònoma naixement: Andalusia

País residència: Espanya

Municipi residència: Súria

Comarca residència: Bages

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Dotze anys i un dia de reclusió temporal

Número Referència ANC: 4826

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents