GARCÍA GUIJARRO, Ciriaco

Origen de les dades

Cognoms, Nom: GARCÍA GUIJARRO, Ciriaco

Edat: 42

Municipi naixement: Honrubia de la Cuesta

Província naixement: Segòvia

Comunitat autònoma naixement: Castella-Lleó

País residència: Espanya

Municipi residència: Alins

Comarca residència: Pallars Sobirà

Província residència: Lleida

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 004826

Any inicial: 1938

Any aprovació resolució: 1940

Pena: Sobreseïment

Número Referència ANC: 44702

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents