OBÓN ALDA, Pedro

Origen de les dades

Cognoms, Nom: OBÓN ALDA, Pedro

Edat: 42

Municipi naixement: Zaragoza

Comarca naixement: --

Província naixement: Saragossa

Comunitat autònoma naixement: Aragó

País residència: Espanya

Municipi residència: Vall d'en Bas, la

Pedania / Agregat de residència: Sant Esteve d'en Bas

Comarca residència: Garrotxa

Província residència: Girona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Any inicial: 1941

Any aprovació resolució: 1943

Pena: Arxiu

Número Referència ANC: 40686

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents