PÉREZ ESCARNIO, Virgilio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: PÉREZ ESCARNIO, Virgilio

Edat: 26

Municipi naixement: Carlet

Comarca naixement: Ribera Alta

Província naixement: València

Comunitat autònoma naixement: Comunitat Valenciana

País residència: Espanya

Municipi residència: Carlet

Comarca residència: Ribera Alta

Província residència: València

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Tipus de procediment 2: --

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Llibertat

Número Referència ANC: 6715

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents