PÉREZ PÉREZ, Gregorio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: PÉREZ PÉREZ, Gregorio

Edat: 56

Municipi naixement: Hellín

Comarca naixement: --

Província naixement: Albacete

Comunitat autònoma naixement: Castella-la Manxa

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: --

Tipus de procediment 2: --

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Pena de multa, remissió o a disposició d'altres autoritats

Número Referència ANC: 47367

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Llista reparació jurídica víctimes franquisme - TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents