PONS LLOBET, José Luis

Origen de les dades

Cognoms, Nom: PONS LLOBET, José Luis

Edat: 18

Municipi naixement: Barcelona

Comarca naixement: Barcelonès

Província naixement: Barcelona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Tipus de procediment 2: Causa ordinària

Any inicial: 1973

Any aprovació resolució: 1974

Pena: Trenta anys de reclusió major

Número Referència ANC: 100160

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Llista reparació jurídica víctimes franquisme - TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents