PUJOL ALBO, Ramón

Origen de les dades

Cognoms, Nom: PUJOL ALBO, Ramón

Edat: 49

Municipi naixement: Rubí

Comarca naixement: Vallès Occidental

Província naixement: Barcelona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Rubí

Comarca residència: Vallès Occidental

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Tipus de procediment 2: --

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1942

Pena: Dotze anys i un dia de reclusió temporal

Número Referència ANC: 15681

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents