Hernández Vega, Moisés

Origen de los datos

Apellidos, Nombre: Hernández Vega, Moisés

Fecha muerte o desaparición: 09/07/38

Lugar muerte o desaparición: Hospital de Sang de Cambrils

Municipio muerte o desaparición: Cambrils

Lugar entierro: Cementiri de Cambrils

Municipio entierro: Cambrils

Referencias

Conjunto de datos Cambrils. Muertos del Hospital de Sangre enterrados en Cambrils

Autoría

Fuentes

Arxiu de la parròquia de Santa Maria de Cambrils

    Registre d’Enterraments

Related documents