Francisca Moya Alcañiz

Descripció

Francisca Moya Alcañiz és doctora en Geografia i Història per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) amb la tesi doctoral Republicanas condenadas a muerte: analogías y diferencias territoriales y de género (1936-1945). A la seva tesi (2016) analitza el recorregut de les dones condemnades a mort les penes de les quals van ser commutades per la pena immediatament inferior de trenta anys de presó i després revisades per les Comisiones Provinciales de Examen de Penas (CPEP) i la Comisión Central de Examen de Penas (CCEP), depenents del Ministeri de l’Exèrcit. Centra les seves investigacions en la repressió franquista, en particular a dones, i en la història del moviment obrer.

Conjunt de dades