Arxiu Municipal Contemporani Barcelona

Descripció

L’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) és l’arxiu responsable de l’ingrés, la custòdia, el tractament i la difusió de documents produïts i rebuts pels òrgans centrals del govern i l’administració de Barcelona des del segle XIX, quan s’estableixen les bases del municipi modern. Es va crear al 1917 com a resultat de la reorganització de l’Arxiu Municipal aprovada per l’Ajuntament de Barcelona. Té una seu central on conserven els fons documentals històrics i els de conservació permanent, un arxiu intermedi on tracten la documentació que es conserva temporalment. Custodien el Padró Municipal d’habitants de Barcelona. La seva ocupació actual és de 18.442,70 metres lineals de documentació.

Conjunt de dades