Arxiu Municipal de Girona (AMGi)

Descripció

L’Arxiu Municipal de Girona (AMGi) és el responsable de la gestió, el tractament i la preservació de la documentació generada per l’Ajuntament de Girona. En funció de l’antiguitat de la documentació, l’AMGi s’estructura en tres seccions: l’arxiu administratiu, que gestiona els documents generats per les oficines municipals; l’arxiu històric, que custodia els fons i les col·leccions documentals produïdes a partir del segle XIV, i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), creat el 1997 per preservar els documents sonors i en imatges produïts per l’Ajuntament de Girona. La seva ocupació actual és de 4.871 metres lineals de documentació.

Conjunt de dades