Expedients de depuració Ajuntament de Girona

Descripció

El conjunt de dades Expedients de depuració Ajuntament de Girona, amb 270 registres, té el seu origen en el recurs Girona. La repressió del primer franquisme elaborat per l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi) a partir de la descripció i digitalització dels expedients sancionadors a funcionaris/es municipals arrel de la Ley fijando normas para la depuración de los funcionarios públicos, de 10 de febrer de 1939. El Jutjat d’Instrucció Especial de Depuració de Funcionaris va obrir expedient a 270 treballadors de l'Ajuntament de Girona, dels quals més de la quarta part fou sancionat. En total 33 van ser destituïts, cessats o no readmesos i els 42 restants van patir suspensió temporal de feina i sou entre tres mesos i dos anys. Els expedients del personal sancionat han estat íntegrament digitalitzats i publicats online i es poden consultar al catàleg en línia de l’AMGi. Es conserven alguns dels carnets dels treballadors depurats tant el 1937 com el 1939 i també es poden consultar online

URL de referència

Autoria

Fonts

Arxiu Municipal de Girona (AMGi)

    Expedients de depuració Ajuntament de Girona