Archivo Central del Ministerio de Educación y Formación Profesional (ACME)

Descripció

L’ Archivo Central del Ministerio de Educación y Formación Profesional (ACME) té la missió de conservar, organitzar i difondre els documents generats per l’Administració Educativa Espanyola des de mitjans del segle XIX. Ocupa l’ala dreta de la vuitena planta de l’Archivo General de la Administración (AGA) on, segons l’estructura organitzativa del Sistema Espanyol d’Arxius, han estat ja transferits bona part dels fons documentals d’Educació, entre ells els expedients dels mestres i les mestres depurats. L’Arxiu disposa de materials online per a la història de l’educació, entre ells un interessant resum sobre el Segle XX: El Ministeri d’Educació fins finals de la Guerra Civil (1900-1939) . Es descriuen dues etapes: la del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts (1900-1936) i la del Ministeri d’Educació Nacional (1936-1939).

Conjunt de dades