Maestros/as Expedientes de depuración

Descripció

El conjunt de dades Maestros/as Expedientes de depuración consta de 49.045 registres, no disponibles online fins ara. Els expedients de depuració estan a l’Archivo General de la Administración (AGA) al Paseo de Aguadores, 2. Alcalá de Henares 28871. Consta d’expedients de depuració de Mestres, Professorat, Personal docent, Personal no docent i Inspectors (Veure detall a Fonts), entre els anys 1916 i 1984, tot i que la gran majoria correspon a la depuració durant la Guerra Civil i en els anys immediatament posteriors. Fins que van transferir-se a l’AGA, l’Archivo Central de Educación (ACME) va custodiar els expedients, els va descriure al llarg d’anys i va crear una base de dades en format Access com a recurso d’accés. Els nombres de lligall i expedient que consten són de l'ACME, que ja no disposa dels expedients . L'AGA té les seves pròpies signatures, a les quals no tenim accés de moment. Per a consulta i reproducció dels expedients, contacti l’AGA via correu electrònic aga@cultura.gob.es o bé per telèfon al 918 89 29 50 . S’ha d’enviar una sol·licitud, rebre un pressupost, fer un ingrés per l’import, enviar un segon correu i, finalment, es rep còpia de la documentació. Actualment, el procés pot perllongar-se durant mesos.

URL de referència

Autoria

Fonts

Archivo General de la Administración (AGA), Alcalá de Henares, Madrid

  Expedientes de depuración del Profesorado de Enseñanzas Medias 1954-1956

  Expedientes de depuración de Profesorado de Escuelas de Comercio 1953-1955

  Expedientes de depuración de Personal no docente de Escuelas de Artes y Oficios 1936

  Expedientes de depuración de Personal no docente 1933-1976

  Expedientes de depuración de Personal docente de Escuelas de Artes y Oficios 1936-1973

  Expedientes de depuración de Personal de Escuelas Técnicas y Especiales 1927-1973

  Expedientes de depuración de Personal de Enseñanza Media 1937

  Expedientes de depuración de Inspectores de Enseñanza Primaria 1941-1973

  Expedientes de depuraciones-revisiones de Maestros 1916-1984

  Expedientes de depuración y revisión de Profesorado de Instituto 1932-1975

  Expedientes de depuración y revisión de Personal docente de Escuelas Normales 1937-1975

  Expedientes de depuración del Profesorado de Estudios Mercantiles 1940-1971

  Expedientes de depuración del Profesorado de Escuelas Superiores y Elementales de Trabajo 1939-1970