Llista reparació jurídica víctimes franquisme

Descripció

El conjunt de dades Llista reparació jurídica víctimes del franquisme, amb gairebé 70.000 registres, correspon a la base de dades dels procediments judicials militars de l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer (TMT3) entre els anys 1937 i 1975. L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) la va elaborar durant deu anys, després d’un acord amb l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer (TMT3) , que va permetre accés total als seus fons. L’arxiu del TMT3 segueix custodiant la totalitat de la documentació i és allà on cal demanar-ho si es vol consultar un expedient concret per correu electrònic a archivotribunalmilitarbcn@oc.mde.es o per correu postal a Portal de la Pau, s/n – 08002 Barcelona. La consulta només és possible en persona; no s'envien reproduccions d'expedients per correu electrònic. Aquesta base de dades es va fer pública en aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme. Inicialment es trobava en format PDF i dies després com a dades obertes (format reutilitzable), el que ha permès el seu tractament informàtic . El fitxer utilitzat com conjunt de dades és el publicat per l’Arxiu Nacional de Catalunya el 12 de juliol de 2017 tot i que el publiquen actualitzat mensualment amb esmenes aportades per les famílies de les víctimes. Per a més informació, llegiu la Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981 ; edició a cura d’Enric Terradellas, dirigit per Àngels Bernal (Arxiu Nacional de Catalunya).

URL de referència

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980