Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Descripció

El conjunt de dades Catalunya. Procediments judicials militars TMT3, amb 69.750 registres, correspon a la base de dades dels procediments judicials militars de l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer (TMT3) entre els anys 1937 i 1975. L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) la va elaborar durant deu anys, després d’un acord amb l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer (TMT3) , que va permetre accés total als seus fons. Es publica amb el nom Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme. L’arxiu del TMT3 segueix custodiant la totalitat de la documentació i és allà on cal demanar-ho si es vol consultar un expedient concret per correu electrònic a archivotribunalmilitarbcn@oc.mde.es o per correu postal a Portal de la Pau, s/n – 08002 Barcelona. La consulta només és possible en persona; no s'envien reproduccions d'expedients per correu electrònic. Aquesta base de dades es va fer pública en aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme. Inicialment es trobava en format PDF i dies després com a dades obertes (format reutilitzable), el que ha permès el seu tractament informàtic . El fitxer utilitzat com conjunt de dades és el publicat per l’Arxiu Nacional de Catalunya el 12 de juliol de 2017 tot i que el publiquen actualitzat mensualment amb esmenes aportades per les famílies de les víctimes. Per a més informació, llegiu la Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981 ; edició a cura d’Enric Terradellas, dirigit per Àngels Bernal (Arxiu Nacional de Catalunya).

URL de referència

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980