Expedientes personales. Soldados trabajadores y soldados escolta BDST (3.1.1.1)

Descripció

El conjunt de dades Los expedientes personales. Soldados trabajadores y soldados escolta. Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST) (3.1.1.1), amb més de 137.898 registres, té el seu origen a la publicació Los expedientes personales de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST). Índices 2 a 12 . Consta d’un text i 27 llistats alfabètics en format PDF amb els noms de les persones que van formar part de Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors, majoritàriament entre 1937 i 1942. La documentació es conserva i es pot consultar a l’ Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG) , que també facilita còpies d’expedients determinats si es sol·licita per correu electrònic a agm_guadalajara@et.mde.es o per correu postal a Avenida del Ejército, nº 2 -19004, Guadalajara. ATENCIÓ - L'AGMG ha modificat les seves signatures recentement. Consultar la nova signatura aquí Sección 3 - Unidades disciplinarias 1920-2008 . Per a obtenir còpies, cal enviar una sol·licitud, rebre un pressupost, fer un ingrés per l'import, enviar un segon correu i, finalment, es reben fotocòpies dels documents. Els registres de la base de dades indiquen la ubicació de cada expedient. La informació és pública a la web del Ministeri de Defensa. És fruit d’un treball de descripció de la documentació transferida des de l'Archivo General del Cuartel General de Defensa de Segovia per part de la Direcció Tècnica de l’AGMG i consta com autor F. Javier López Jiménez, llavors Director de l’Arxiu. Per a més informació, es pot descarregar el paquet de fitxers aquí o consultar solament la descripció aquí . La versió consultada és de 2003, revisada al 2010. La versió actual de l'arxiu va ser revisada l'any 2017 i la descripció està aquí

URL de referència

Autoria

Fonts

Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG)

    Expedientes personales. Soldados trabajadores y soldados escolta BDST (3.1.1.1)