Las prisiones militares de Montjuich: Fichas, expedientes de reclusos y otra documentación (1939-1975) (4.1.5)

Descripció

El conjunt de dades Prisiones militares de Montjuich: Fichas, expedientes de reclusos y otra documentación (1939-1975) (4.1.5), amb 3.475 registres, té el seu origen a la publicació Las prisiones militares de Montjuich: Fichas, expedientes de reclusos y otra documentación (1939-1975). Índice 23 . Consta d’un text i un llistat alfabètic en format PDF amb els noms dels militars que van ser reclosos a les presons militars de Montjuïc (Barcelona), majoritàriament entre 1939 i 1958. Els reclusos, tropa i militars professionals, pertanyen als tres exèrcits, Policia Armada, Guàrdia Civil i Carrabiners. Tot i això, la majoria pertanyen a l’Exèrcit de Terra. Dels registres, 3.321 corresponen a fitxes, i només 154 a expedients personals. La documentació es conserva i es pot consultar a l’ Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG) , que també facilita còpies d’expedients determinats si es sol·licita per correu electrònic a agm_guadalajara@et.mde.es o per correu postal a Avenida del Ejército, nº 2 -19004, Guadalajara. Els registres de la base de dades indiquen la ubicació de cada expedient. La informació és pública a la web del Ministeri de Defensa. És fruit d’un treball arxivístic de descripció de documentació transferida des de l’Arxiu Intermedi de la Regió Militar Pirenaica (Barcelona) i consta com autor F. Javier López Jiménez, llavors Director de l’Arxiu. Per a més informació, es pot descarregar el paquet de fitxers aquí o consultar solament la descripció aquí . La versió consultada és de 2006, revisada el 2010.

URL de referència

Autoria

Fonts

Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG)

    Las prisiones militares de Montjuich: Fichas, expedientes de reclusos y otra documentación (1939-1975) (4.1.5)