Listado de ejecuciones en el Madrid de la posguerra (1939-1944)

Descripció

El conjunt de dades Listado de ejecuciones en el Madrid de la posguerra (1939-1944), amb més de 2900 registres, acompanya un estudi sobre la identitat de les persones que van ser afusellades a les tàpies del Cementerio del Este o de la Almudena, o que van ser executades a presons però enterrades en aquest cementiri durant aquests anys. L’estudi el va encarregar l’Oficina de Drets Humans i Memòria de l’Ajuntament de Madrid i va tenir com a punt de partida el llibre Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945) , de Mirta Núñez Díaz-Balart i Antonio Rojas Friend, amb un llistat de 2663 víctimes elaborat a partir de dades extretes dels llibres d’enterrament i les ordres d’inhumació de l’oficina de la necròpolis de l’Est (Cementiri de la Almudena). Un equip d’investigadors dirigit per Fernando Hernández Holgado i format per Juan Carlos García Funes, Manuel García Muñoz, Fernando Jiménez Herrera, Tomás Montero Aparicio, Daniel Oviedo Silva i Santiago Vega Sombría ha tingut novament accés a la documentació original, l’ha revisat i ha ampliat el llistat. S’ha valorat la tasca de memoriaylibertad.org per haver publicat i actualitzat el llistat d’executats amb aportacions d’investigacions pròpies i altres basades en testimonis i documentació aportats per familiars de les víctimes. El listado de presas de Ventas y Claudio Coello ejecutadas en Madrid capital (1939-1943) i l' informe Las cifras de fusiladas del cementerio del Este en Madrid (1939-1943) complementen la informació de les dones en aquest conjunt de dades.

URL de referència

Autoria

Fonts

Oficinas de la necrópolis del Este - Cementerio de La Almudena

  Libros de enterramiento (anuales, de 1939 a 1944)

  Órdenes de inhumación

Archivo General de la Administración (AGA), Alcalá de Henares, Madrid

  Sección Tribunal de Responsabilidades Políticas - Fichas penitenciarias y copias de sentencias de pena de muerte

Registro Civil de Madrid

  Certificados de defunción

Archivo de Villa - Ayuntamiento de Madrid

  Documentación municipal. Expedientes

Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

  Expedientes judiciales del Tribunal Militar Primero

Archivo General del Ministerio del Interior

  Dirección General de Presidios / Dirección General de Prisiones / Secretaría General de Instituciones Penitenciarias- Expedientes penitenciarios