Procedimientos judiciales militares del Tribunal Militar Territorial 1º - TMT1

Descripció

El conjunt de dades Procedimientos judiciales militares del Tribunal Militar Territorial 1º, amb 402.512 registres, té el seu origen en quatre llistats alfabètics de noms d'un total de 10.000 pàgines, publicats en format PDF per l’ Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD) sota el títol Procedimientos Judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista del Tribunal Militar Territorial 1º . El Tribunal Militar Territorial 1º, amb seu a Madrid, tenia jurisdicció sobre les províncies de Albacete, Alacant, Castelló, Madrid, València, Àvila, Badajoz, Càceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Illes Balears, Múrcia, Segovia i Toledo. La documentació dipositada i catalogada a l'AGHD però, correspón només a les cinc primeres províncies. L’AGHD facilita la consulta presencial dels expedients judicials al Paseo de Moret, nº 3, 28008, Madrid. S'hi pot contactar per correu electrònic a archivo-historico-defensa@oc.mde.es o bé utilitzar la sol·licitud de reproducció de documents del seu portal web El tractament arxivístic de la documentació per part l’AGHD és fruit d’un acord governatiu del Sr. Auditor President del Tribunal Militar Territorial Primero sobre autorització d'accés i consulta a determinats procediments judicials de la seva competència, de l'any 2009 . La versió integrada a la base de dades és de 2014. Als llistats originals consta també si el sumari està digitalitzat o no. Per aquesta informació, cal consultar el PDF corresponent a la lletra a la URL de referència. Aquesta informació no s'ha pogut integrar pel volum i la complexitat del procés de conversió. S’ha respectat la grafia original dels registres.

URL de referència

Autoria

Fonts

Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

    Procedimientos Judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista del Tribunal Militar Territorial 1º