Penas de muerte conmutadas

Descripció

El conjunt de dades Penas de muerte conmutadas, amb més de 16.000 registres, té el seu origen en la publicació Los expedientes personales de penas de muerte conmutadas. Índice 18 . Consta d’un text i d’un llistat alfabètic en format PDF. Conté els noms de les persones sentenciades a pena de mort les condemnes de les quals va revisar la Comisión Central de Examen de Penas (CCEP) per poder commutar-les. La revisió de les penes de mort es va iniciar el setembre de 1942, posteriorment a la de les penes ordinàries, iniciada al febrer de 1940 arran de la creació de les Comisiones Provinciales de Examen de Penas (CPEPs) (Ordre de 25 de gener per a constituir comissions provincials ). Les CPEPs es dissolen el febrer de 1945. Per això, des de llavors, són les autoritats judicials les que tramiten la commutació de les penes de mort. Així, segons l'AGMG,  les corresponents a les Auditories de Regions Militars o a l'Assesoria són posteriors a aquesta data. La documentació d’aquest fons va arribar a Guadalajara el 1988, procedent de l’Asesoría Jurídica del Ejército. Els expedients es conserven i es poden consultar a l’Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG), que també facilita còpies d’expedients determinats si es sol·licita per correu electrònic a agm_guadalajara@et.mde.es o per correu postal a Avenida del Ejército, nº 2 -19004, Guadalajara. Cal enviar una sol·licitud, rebre un pressupost, fer un ingrés per l'import, enviar un segon correu i, finalment, es reben fotocòpies dels documents. Els registres de la base de dades indiquen la ubicació de cada expedient. La informació és pública a la web del Ministeri de Defensa. És fruit d’un treball de descripció de la documentació transferida des de l’Asesoría Jurídica del Ejército per part de la Direcció Tècnica de l’AGMG i consta com autor F. Javier López Jiménez, llavors Director de l’Arxiu. Per a més informació, es pot descarregar el paquet de fitxers aquí o consultar solament la descripció aquí . La versió consultada és d’abril del 2004, revisada el 2010.

URL de referència

Autoria

Fonts

Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG)

    Serie Los expedientes personales. Penas de muerte conmutadas. Fondo de la Comisión Central de Examen de Penas