SIMÓN FORTIANA, Simón

Origen de les dades

Cognoms, Nom: SIMÓN FORTIANA, Simón

Edat: 45

Municipi naixement: Llers

Comarca naixement: Alt Empordà

Província naixement: Girona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Llers

Comarca residència: Alt Empordà

Província residència: Girona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 002733

Any inicial: 1940

Any aprovació resolució: 1940

Pena: Dotze anys i un dia de reclusió temporal

Commutació / Indult (demanat): Tres anys de presó menor

Número Referència ANC: 18637

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents