VILA CASTELLVÍ, Teresa

Origen de les dades

Cognoms, Nom: VILA CASTELLVÍ, Teresa

Edat: 58

Municipi naixement: Rubí

Comarca naixement: Vallès Occidental

Província naixement: Barcelona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Terrassa

Comarca residència: Vallès Occidental

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 002159

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Quinze anys de reclusió temporal

Commutació / Indult (demanat): Sis anys de presó menor

Número Referència ANC: 58

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Llista reparació jurídica víctimes franquisme - TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents