Marc Gil Garrusta

Descripción

Marc Gil Garrusta es Doctor en Historia por la Universitat de Barcelona (UB), profesor de Historia Contemporánea y Mundo Actual en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y miembro del grupo IdentiCat.Llengua, cultura i identitat en l'era global de esa universidad. Es autor del libro Barcelona al servei del Nuevo Estado. Depuració a l’Ajuntament durant el primer franquisme (Eumo Editorial, Vic 2017. ISBN: 978-84-9766-609-1) y de la tesis doctoral La instauració del régim franquista a l’Ajuntament de Barcelona: depuració i reconfiguració de l’Administració municipal

Conjunto de datos